لوله های پلی اتیلن قطره چکان دار

لوله های پلی اتیلن قطره چکان دار در 3 قطر 12 ، 16 و 20 میلیمتر و با 3 نوع قطره چکان نرمال ، کنترل کننده ی فشار ( pc ) و کنترل کننده ی فشار زیر سطحی ( ndpc )  و در کلاف های 200 و 400 متری و یا براساس نیازهای مشتری ارائه میشوند.

لوله های با قطره چکان نرمال ، جهت آبیاری باغات و زمین های کشاورزی هموار و همچنین فضاهای سبز شهری و خانگی استفاده میشوند.

لوله های با قطره چکان های کنترل فشار و کنترل فشار زیر سطحی ، با توجه به طراحی خاص قطره چکان های آنها و وجود سیلیکون در آنها ، قابلیت تنظیم کنندگی دبی ثابت خروجی را دارند.

1-1pppppppppppp