آزمایشگاه سهند آسا

آزمایشگاه سهند آسا با برخورداری از کامل ترین تجهیزات ازمون و اندازه گیری جهت آزمون لوله های پلی اتیلن و نیروهای متخصص  ،  فنی و مجرب یکی از بهترین  آزمایشگاه های تست  لوله پلی اتیلن می باشد . این آزمایشگاه ، دارای مجوز اکرودیته  از سازمان استاندارد می باشد.

لیست آزمون های کنترل کیفیت که بر روی لوله و مواد اولیه انجام می شود به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف نوع آزمون استاندارد مرجع کاربرد آزمون
1 اندازه گیری ابعاد DIN-8074/  ISIRI   2412 لوله
2 نرخ جریان مذاب(MFI) ASTM D1238/  INSO  6980-1 لوله و مواد اولیه
3 بررسی نحوه پراکنش دوده ISO-18553/  INSO 20059 لوله و مواد اولیه
4 تعیین درصد وزنی دوده و مواد معدنی(ASH) ISO-6964/  ISIRI  7175-2 لوله و مواد اولیه
5 بازگشت حرارتی ISO-2505/  INSO 17614 لوله
6 دانسیته ISO-1183/  ISIRI  7090-1 لوله و مواد اولیه
7 پایداری حرارتی(OIT) ASTM D 3895/  ISIRI  7186-6 لوله و مواد اولیه
8 تست کشش ISO- 6259-1,6259-3/  ASTM D638 لوله
9 آزمون سفتی حلقوی ISO- 9969/ ISIRI  11436 لوله
10 تست استحکام ضربه سقوط وزنه DIN EN 744/   ISIRI 11438 لوله
11 تست فشار هیدرواستاتیک(دمای 20 و80 ) ISO-1167/  ISIRI-12181 لوله
12 تست فشار ترکیدگی ASTM D 1599/  ISIRI  12181 لوله
13 مقاومت در مقابل دی کلرومتان BSEN-580/  ISIRI  10609 لوله
14 تعیین دمای نرمی ویکات ASTM D1525/  ISIRI   2414  لوله
15 اندازه گیری درصد عبور نور مریی ISO 7686 لوله
16 مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از تنش (ESCR) ISO- 8796/  ISIRI 8988 لوله LDPE