• آذربایجان شرقی - تبریز - شهرک صنعتی شاهین شهر - خیابان نیایش - خیابان ۱۲ متری سوم شرقی - پلاک ۰
  • 041-36375070/71
  • 09981287879
  • 041-36373870
  • info@sahandasa.com