• تبریز، کیلومتر 3 جاده تهران، شهرک صنعتی شاهین شهر، ورودی شهرک مرزداران، 16 متری سوم شرقی
  • 041-36375070
  • 09981287879
  • 041-63773870
  • info@sahandasa.com