شاخص‌های فنی ای که در جدول ضخامت لوله پلی‌اتیلن قرار گرفته اند هر کدام یکی از ویژگیهای لوله های پلی اتیلن مانند مقاومت، انعطاف‌پذیری و استحکام و طول عمر لوله ها را نشان می‌دهند. در زیر سه شاخص مهم را که ممکن است مصرف کنندگان لوله های پلی اتیلن و کشاورزان عزیز آشنایی کافی با آنها نداشته باشند به صورت مختصر توضیح داده ایم.

فشار اسمی (PN) چيست؟

(PN (Pression Nominal در واقع همان فشار مجازی یا فشار اسمی است که به عنوان کمیت مرجع در تولید لوله پلی اتیلن به کار می رود. هدف آن طبقه بندی لوله ها از نظر تحمل فشار کار است.

PN در لوله های پلی اتیلن انواع متفاوتی دارد به همین دلیل  قدرت، مقاومت و انعطاف لوله‌ها نیز متفاوت می باشد. از این رو، هر چقدر PN بیشتر باشد، لوله پلی اتیلن ضخامت بیشتری خواهد داشت.

تفاوت مواد اولیه لوله‌های پلی‌اتیلن در چیست؟

برای اینکه تفاوت لوله ها یا مواد پلی اتیلن PE100 ،PE80 ،PE40 ،PE32 را توضیح دهیم ابتدا باید کمیتی به نام MRS را تعریف نماییم.

MRS چیست؟

مواد اولیه‌ای که در تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن استفاده می شوند با پارامتری به نام MRS طبقه بندی می شوند. MRS یا Minimum Required Strength  (حداقل استحکام مورد نیاز) پایداری مکانیکی ماده است و مقدار مقاومت ماده بر حسب تنش مورد تحمل (مگاپاسکال) را در برابر فشار داخلی در دمای 20 درجه سانتی گراد و به مدت 50 سال نشان می دهد. مطابق تعریف ذکر شده از MRS مواد پلی اتیلن موجود در صنعت لوله و اتصال عموما به 4 دسته رایج زیر تقسیم می‌شوند.

همانطور که در تعریف MRS مشخص شد تفاوت مواد ها در استحکام و تنش قابل تحمل در مدت زمان 50 سال است، پس PE100 قدرت و عملکرد طولانی مدت بیشتری را نسبت به دیگران از خود نشان می دهد. این بدان معناست که برای تولید یک لوله با فشار عملیاتی مشخص اگر از موادپلی اتیلن PE100 استفاده کنید ضخامت دیواره لازم لوله برای تحمل فشار نسبت به زمانی که از مواد PE80 استفاده می کنید می تواند پایین تر و نازک تر باشد.

SDR لوله پلی اتيلن چيست؟

نام گذاری عدد سر ی یک  لوله، که عدد گرد شده مناسب ،تقریباً برابر با نسبت قطر خارجی اسمی به ضخامت اسمی دیواره است

مطابق استاندارد ISO 4065 نسبت ابعادی استاندارد (SDR) از طریق معادله مساوی است با SDR=2S+1           

هرچه SDR لوله های پلی اتیلن  بالاتر باشد فشار کاری لوله پایین تر است.